Szerzői jogi kérdések

A pályázatra beküldött valamennyi kép a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozik (1. § (2) bekezdés i) pont: fotóművészeti alkotás). Kizárólag a beadó által készített, a hatályos jogszabályokban meghatározott összes kritériumnak megfelelő kép szerepelhet a pályázaton. Az alkotó garantálja, hogy az általa beadott képek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A pályázaton résztvevők nevezésükkel és a pályázati anyag beküldésével automatikusan hozzájárulnak képeik kiállításához, a katalógusban és a kiállítást népszerűsítő minden egyéb elektronikus és nyomtatott sajtótermékben, valamint a pályázat archívumában való térítésmentes megjelenéséhez, illetve a későbbi óbudai (III. Kerületi) szabadtéri helyszíneken megvalósítandó kiállításokon történő megjelenéshez. A pályázók felhasználási engedélyt adnak a pályázat kiírója részére különösen az alábbiak tekintetében:

  • A pályázat kiírója a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben a pályázó nevének és a mű címének feltüntetése mellett.
  • A kiíró, illetve a fenntartásában lévő Esernyős Nonprofit Kft., mint a kiállítás rendezője, jogosult a pályázatra benyújtott művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
  • A pályázat benyújtója a pályázaton történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót katalógus formájában, illetve elektronikus formában megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel ez a projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.

Minden egyéb utólagos képfelhasználás külön, egyedi szerződés megkötésével történhet csak.

A feltöltött képeket a kiállítás után legkésőbb 60 napon belül a kiíró törli a szerverről. A kiíró által nagyíttatott papírképek, valamint a három díjazott és a közönségdíjas kép a kiállítás után az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által működtetett múzeumban kerülnek elhelyezésre, a szerzők jogainak fenntartásával. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott fotók elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogi jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, értve ez alatt a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.